top of page
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3

知識是寶庫,而實踐是開啟寶庫的鑰匙。

在​教師交流知識、經驗的寶庫𥚃,期待與您一同挖掘

Anchor 4
Anchor 5

我們的團隊

會長  : 晏力屏 (布萊梅中文學校)

副會長 : 陳綉滿 (漢堡中華會館附屬中華子弟學校)

財務  : 劉玉美 (法蘭克福樹人中文學校)

教務  : 洪欣宜 (紐倫堡-愛爾蘭根 阿里山中文學校)

             黃尚義 (漢堡中華會館附屬中華子弟學校)

文書  : 雷明芳 (杜塞道夫福爾摩沙中文學校)

             袁曉瑩 (斯圖佳中文學校) 

活動  : 張玉嫈 (慕尼黑中文學校)

             張家蘭 (土耳其中文學校)

2022-2024

理事

bottom of page